• Home
  • AVG Privacyverklaring

AVG Privacyverklaring

Tekstbureau Geregeld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  • voor administratieve doeleinden
  • om je te kunnen bellen of e-mailen zodat we je goed van dienst kunnen zijn 
  • om je te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten
  • om optimale service te kunnen verlenen

Om welke gegevens gaat het?

Tekstbureau Geregeld verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • bedrijfsnaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt; bijvoorbeeld via de website, correspondentie of telefonisch

Hoe worden de gegevens verwerkt?

De formulieren van deze website worden verzonden via een beveiligde internetverbinding. Onze internetverbinding heeft een SSL certificaat (https: met slotje).
Hierbij worden de gegevens versleuteld en veilig verzonden naar jouw en ons e-mailadres. Dezelfde gegevens worden ook opgeslagen in een database op een beveiligde webserver die is ondergebracht bij een gerenommeerd webhostingbedrijf in Nederland.

Het bewaren van gegevens

Wij bewaren jouw gegevens maximaal 5 jaar tenzij deze langer nodig zijn om onze diensten en/of producten te kunnen leveren.

Wie hebben inzage in de gegevens?

Medewerkers van Tekstbureau Geregeld hebben inzage in de door jou aangeleverde gegevens. Ook de webmaster van deze website heeft de mogelijkheid om gegevens van het contactformulier in te zien. Daarom hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de wettelijke bepalingen zijn opgenomen die de Europese privacywet vereist.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Jouw gegevens worden alleen intern gebruikt en niet gedeeld met andere bedrijven of instanties. Ook zullen de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor jij ze aan ons hebt verstrekt. Tekstbureau Geregeld geeft uitsluitend informatie door aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Veilig en betrouwbaar

Wij respecteren jouw privacy en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt, en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij garanderen dat wij veilig en respectvol omgaan met alle informatie die ons is toevertrouwd.
Op jouw verzoek geven wij inzage in de door jou aangeleverde persoonsgegevens zodat eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Onze webmaster onderhoudt en monitort proactief de veiligheid van onze website. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn gegaan met de beveiliging van deze website waarbij onbevoegden toegang hebben verkregen tot jouw gegevens, dan brengen wij je daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Ons privacybeleid kan in de toekomst gewijzigd worden. In dat geval passen we deze privacyverklaring aan en informeren wij jou hierover via e-mail. 

Bel